C C C C A+ A A- X

История


Персоналът на Пловдивски Полеви военен съд - 1916 год.

Щ.Владимиров, В.Георгиев, Вл.Ат.Велев, П.Х.Петров, Б.С.Коев, Кр.Артинов,
В.Гундев, Ал.Романо, Н.Икономов, Георги Ангелов, Ф.Минчов, Г.Алексиев, Г.Недев,
Агоп Хайрабедиян, Щерю Василев, Ал.Ив.Фурнаджиев, Петко Чукурлиев, Д.Кескинев,
Ат.Славов, Г.Николов, Д,Ц.Чернев, В.Бойков, Ал.Мумджиев, П.Кръстев, С.Лилков,
майор Тодоров, подполковник Рогачев, поручик Недев,д-р Ковачев, С.Г.Китанов,
Йозо Андонов, Ив. Софтов, Георги Лазаров, Мушек Казасян, В.Врачев, Ал. Калъчев

Персоналът на Пловдивски военен съд – ноември 2006 год.

Седнали:

1. Ганка Джуркова – съдебен секретар

2. Мария Чаракчиева – касиер

3. Радка Сарова – системен администратор

4. Жени Павлова – съдебен администратор

5. Виолета Драгиева – завеждащ служба

6. Магда Георгиева – главен счетоводител

7. Тодорка Панова – съдебен архивар

Магистрати:

1. подп. Стойко Спасов

2. полк. Асен Шопов

3. подп. Иван Ранчев

4. полк. Румен Катрев

5. полк. Васил Гатов

6. лейт. Величка Влашева

Прави:

1. Иван Иванов – домакин

2. Ася Иванова – съдебен секретар

3. Соня Делимитова – админ. секретар

4. Таня Цончева – съдебен секретар

5. с-на Георги Бочев – шофьор

6. Милена Георгиева – съдебен секретар

7. Адриана Белишка – съдебен деловодител

8. Светлана Иванова – съдебен деловодител

9. Манка Чехларска – призовкар

10. Ангел Дафков – огняр

 

 

 

 

Персоналът на Пловдивски военен съд – 13.12.2010 год.
125 години от създаването на Военен съд - Пловдив


От долу нагоре:

1. полк. Стойко Спасов - военен съдия
2. полк. Румен Катрев - Председател
3. полк. Асен Шопов - Заместник - председател
4. Соня Делимитова – административен секретар
5. Ангел Дафков - работник поддръжка
6. Светлана Иванова – главен специалист с.с.и
7. Жени Павлова – съдебен администратор
8. Мария Чаракчиева – касиер
9. с-на Георги Бочев – шофьор
10. Иванка Ставрева – хигиенист
11. Тодорка Панова – съдебен архивар
12. Таня Цончева – съдебен секретар
13. Адриана Белишка – съдебен деловодител
14. Ася Иванова – съдебен секретар
15. Милена Георгиева – съдебен секретар
16. ст. лейт. Величка Влашева - военен съдия
17. Виолета Драгиева – завеждащ служба
18. Ганка Джуркова – съдебен секретар
19. Магда Георгиева – главен счетоводител
20. Ивайло Донов – системен администратор


Персоналът на Пловдивски военен съд – 14.12.2015 г.
130 години от създаването на Военен съд - Пловдив

 

От долу нагоре:
Първи ред: Магда Георгиева, Соня Делимитова, Иванка Ставрева,
Виолета драгиева;
Втори ред: полк. Стойко Спасов, Таня Цончева, Недялка Петкова;

Трети ред: полк. Румен Катрев, полк. Асен Шопов - председател,

Георги Бочев;
Четвърти ред: Ивайло Донов, ст.лейт. Даниел Луков, Жени
Павлова, Ангел Дафков, Светлана Иванова, майор Величка Влашева.

 

Персоналът на Военен съд Пловдив – 15 април 2016 г.

 

От ляво на дясно, магистрати - седнали:

полковник Румен Катрев, полковник Асен Шопов – председател,

полковник Стойко Спасов, майор Величка Влашева;

Служители:

Първи ред: Иванка Ставрева, Недялка Петкова, Георги Бочев,

Светлана Иванова, Соня Делимитова, Ивайло Донов, Таня

Цончева, Магда Георгиева;

Втори ред: Виолета Драгиева, Ангел Дафков, Жени Павлова.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация