C C C C A+ A A- X

Представяне

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.

Военно-правосъдните органи са съставна част от съдебната система в Република България. Те са:

Военно-апелативен съд – София;
Военен съд – София;
Военен съд – Пловдив;
Военен съд – Сливен.

Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

Районът на компетентност на Военен съд – Пловдив обхваща териториторията на:

Пловдивска област;
Пазарджишка област;
Хасковска област;
Старозагорска област;
Кърджалийска област;
Смолянска област.
На Военен съд – Пловдив са подсъдни делата за престъпления, осъществени на посочената по-горе територия, извършени от:

военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ;
генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства;
резервистите при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв;
гражданските лица на служба в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната, в Националната служба за охрана и в Националната разузнавателна служба при или по повод изпълнение на службата им.
На военните съдилища са подсъдни и делата за горните престъпления, в осъществяването на които са участвали и граждански лица.
Воененният съд разглежда: наказателно-общ характер дела, наказателно-административни дела, наказателно-частен характер дела, частно-наказателни дела и административни дела по ЗОВС на Република България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация